Zloženie

Predseda – štatutár : Alexandra Čavarová

Podpredseda : Daniela Geletková, Marek Fedoročko
Hospodár : Marcela Bačová
Predseda revíznej komisie : Jana Vlková
Tajomník : Hrabkovská Jana

Členovia RR : Jozefína Makó, Ontková Zuzana, Martina Výrostková, Ema Čepejová, Mária Dlugošová, Jacqueline Ďuricová, Peter Vrábel, Dávid Pavlík, Daniela Geletková, Nikola Pavuková, Alexandra Čavarová, Beáta Grešš Halász, Štefánia Pčolová, Štefánia Pčolová, Slavomír Čuchta, Jana Vlková, Janette Takácsová, Marek Fedoročko, Marián Feňovčík, Ján Cáfal, Agáta Bergou, Eugen Molnár, Marcela Bačová, Viktória Andrášiková, Milena Závacká, Andrea Farkašová, Miroslava Capuličová, Kvetoslava Lévaiová, Renáta Boldocká, Ján Šimko