Zloženie

Predseda – štatutár : Peter Vrábel

Podpredseda : Daniela Geletková, Marek Fedoročko
Hospodár : Marcela Bačová
Predseda revíznej komisie : Štefánia Pčolová
Tajomník : Hrabkovská Jana

Členovia RR : Andrášiková Viktória,Ďuricová Jacqueline, Farkašová Andrea,  Július Szabó, Lucia Bodnárová, Marián Feňovčík, Slavomír Čuchta, Miroslava Capuličová, Alexandra Čavarová, Jana Vlková, Renáta Boldocká, Milena Závacká, Kvetoslava Lévaiová, Eugen Molnár, Ján Šimko