Zloženie

Predseda – štatutár : Alexandra Čavarová

Podpredseda : Daniela Geletková, Marek Fedoročko
Hospodár : Marcela Bačová
Predseda revíznej komisie : Jana Vlková
Tajomník :  Zlatica Miňová

Členovia RR : Šimaľová Mária, Hrabčáková Lucia, Vajda Marek, Makó Jozefína, Ontková Feketeová Zuzana, Kriška Zuzana, Čepejová Ema, Pčolová Štefánia, Ďuricová Jacqueline, Vrábel Peter, Pavlík Dávid, Pavuková Nikola, Szapola Martin, Hrabkovská Jana, Čuchta Slavomír, Takácsová Janette, Šipoš Zdenko, Fenovčík Marián, Kondáš Štefan, Bergou Agáta, Bačová Marcela, Maťašovská Katarína, Závacká Milena, Farkašová Andrea, Molnár Eugen, Ján Šimko