Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka v šk.roku 2020/21

Dátum a čas konania zápisu:

  • 3.apríl 2020 (piatok) od 14.00 do 18.00 hod.
  • 4.apríl 2020 (sobota) od 8.00 do 12.00 hod.

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2013 do 31.08. 2014 aj deti, ktoré mali v školskom roku 2019/2020 odklad školskej dochádzky. Na zápis podľa zákona musia prísť s dieťaťom obaja zákonní zástupcovia a priniesť:

  • občiansky preukaz, resp. iný doklad o trvalom resp. prechodnom pobyte
  • rodný list dieťaťa
  • splnomocnenie – ak jeden zo zákonných zástupcov sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť

Viac informácii na https://zsbelehradska.sk/zapis-do-1-rocnika/

zdroj: https://zsbelehradska.sk/zapis-do-1-rocnika/