Výsledky prieskumu vplyv mobilov

Výsledky prieskumu vplyv mobilov

Súčasťou projektu (Vplyv mobilov a tabletov na naše deti) je aj anonymný dotazník pre získanie informácií využívanie moderných technológií v bežnom živote. Vyplnenie dotazníka realizovali rodičia, ktorí odpovedali na otázky aj za deti.

Z prieskumu vyšla informácia že sledovanie detí realizuje 7 z 10 ale vlastné sledovanie len 2 z 10 opýtaných.

Máte informácie aké sú dostupné nástroje na meranie času?

Ako dlho trávite čas na mobiloch.

Jednou z otázok bolo aj vlastné hodnotenie koľko času trávite na mobilnom zariadení.

Doplňujúcou otázkou doatzníka bolo či rodičia zaznamenali u detí nejaké zdravotné ťažkosti?