Vplyv mobilov a tabletov na naše deti

Vplyv mobilov a tabletov na naše deti

Dňa 24.11.2022 sa na ZŠ Belehradská 21, Košice uskutočnila prvá otvorená diskusia na Tému: Vplyv mobilov a tabletov na zdravie našich detí. Diskutovali rodičia a pozvaný hostia.Porozprávali sme sa o tom, aký dopad majú mobilné zariadenia na detskú psychiku a ich správanie. Ako dlho sa odporúča požívať tieto zariadenia. Cieľom diskusie bolo neformálne stretnutie a vzájomná výmena informácií o skrytých nástrahách a vznik možných problémov na naše deti.

Rada Rodičov vyjadruje poďakovanie účastníkom otvorenej diskusie ktorá sa konala 24. novembra 20222 v priestoroch školskej jedálne ZŠ Belehradská 21, Košice. 

Išlo  o pilotné podujatie, ktoré preverilo záujem o takýto formát vzájomnej spolupráce rodičov školy a odbornej verejnosti. 

Súčasťou pripravovanej akcie je aj vyhodnotenie anonymného dotazníka. Veľké poďakovanie patrí Sociálnej pracovníčke Ľudmile Čulkovej ktorá prišla za  OZ IPčko, toto prevádzkuje internetovú poradňu a linku dôvery pod názvom IPčko.sk a zároveň anonymné centrum krízovej intervencie v Košiciach pod názvom Káčko Košice. 

ODKAZ: https://ipcko.sk/kacko/

Poďakovanie za účasť patrí aj Psychologičke Márií Gazdovej z príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum Košice ktoré už viac ako 25 rokov zabezpečujú psychologické, psychiatrické a poradenské služby Leflerová 2. Pomáhajú ľuďom ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách, nevedia ako ich riešiť, na koho sa obrátiť, ktorí, majú nepriaznivý zdravotný stav, trápia ich duševné ťažkosti, závislosť, stres, osobné, vzťahové problémy a pod. 

ODKAZ: https://pscentrum.sk/

A  v neposlednom rade ďakujeme p. Riaditeľke našej základnej školy Márií Horváthovej a jej zástupcom za vzájomnú pomoc a pri realizácií.

ODKAZ : https://zsbelehradska.sk/

Taktiež ďakujeme Občianskemu združeniu  Open Photo Point a to konkrétne Ján Šimko za pripravu fotodokumentácie z podujatia.

ODKAZ: https://www.openphotopoint.sk/klub/