Vízia

Pomáhajme deťom dôverovať samým sebe

Treba objaviť vrodené schopnosti a možnosti detí a potom ich pomaly viesť k tomu, aby ich o najlepšie prejavili. Preto ich treba sústavne povzbudzovať. Dieťa, ktoré verí, že môže  niečo v živote dokázať, sa bude vedieť s nadšením postaviť k úlohám, ktoré mu budú zverené.

Naučme deti úcte a poctivosti

V prvom rade si treba uvedomiť, že len úctiví ľudia môžu vychovať v podobnom duchu svoje deti. A preto, aj keď to vyžaduje veľa trpezlivosti, je dobré deti naučiť hovoriť pravdu, rešpektovať osobnosti a zákony, práva iných a plniť sľuby.

Naplňme deti nadšením a nádejou

Entuziazmus je krehká vec. U detí sa dá jednoducho posilniť, ale aj zničiť. Ak dieťa nosí v sebe nadšenie pre nejakú vec, nezničte jeho smelú chuť sarkazmom, pesimizmom alebo prehnanou kritikou. Deti totiž považujú za dôležité to, čo považujú aj rodičia.

Vychovávajme deti k empatii

Deti sú obyčajne veľmi citlivé na bolesť a utrpenie iných. Rodičia môžu svojím príkladom túto citlivosť buď posilniť, alebo zničiť.

Spoločne odolávajme ťažkostiam a neúspechom

V rodine, kde všetci držia spolu aj pri prípadných neúspechoch, sa takto všetci učia vzájomne podporovať a nachádzať ponaučenie z ťažkých chvíľ.

Učme deti umeniu vyjednávať

Naša spoločnosť je značne násilnícka, a tak rodičia musia naučiť deti zmierňovať prípadné napätie a neodpovedať na agresivitu agresivitou. Preto je dôležité vedieť viesť dialóg, dohodnúť sa, vyjednávať. Tiež je dôležité naučiť deti čeliť zmenám, ktoré v súčasnosti prichádzajú nečakane a často.

Spoločne sa smejme

Vymýšľajme a vytvárajme  si doma príležitosti na úsmev a smiech. Humor je výborný činiteľ na zlepšenie atmosféry v každej rodine. Dávajme si však pozor na to, aby sa smiech nezmenil na výsmech.