Varíme & pečieme v škole

Varíme & pečieme v škole

Pred pár mesiacmi sme sa s novým manažmentom školy rozhodli vrátiť do školy možnosť výučby varenia a pečenia pre deti. Našli sme vhodný priestor na škole a svojpomocne sme ho zrekonštruovali až do dnešnej podoby (vid priloha) , kedy máme k dispozícii 4 sety kuchynských liniek vrátane rúr na pečenie.

Náš projekt môžeme rozdeliť na 3 podprojekty:

1.Výučba varenia pre žiakov druhého stupňa od 5.ročníka v rámci vyučovacieho predmetu VIEM ČO ZJEM (1x týždenne)
https://www.viemcozjem.sk/volitelny-predmet/o-predmete/
Žiaci ostatných ročníkov na II.stupni budú mať výučbu varenia v rámci predmetu Technika. Žiaci I.stupňa budú mať základy varenia v rámci predmetu Pracovné vyučovanie.

2. Varenie a pečenie so seniormi (1-2x týždenne v poobedňajších hodinách v rámci školského klubu detí) na sídlisku máme veľmi aktívny a ochotný klub seniorov a radi by sme vytvorili inklúziu staršej generácie s deťmi v družine, kde by mohli spoločne piecť bábovky, bublaniny, palacinky, lievance, šišky a iné tradičné recepty. Takýmto spôsobom by sa tieto generácie navzájom mohli obohacovať, učiť a vytvárať si vzájomný rešpekt a úctu.

3. Krúžok varenia a pečenia pod názvom Mňamky-Hamky (1x týždenne)v rámci ponuky poobedňajších krúžkov by sme radi zaviedli aj krúžok varenia & pečenia pre deti, ktorý by sa konal 1x týždenne. V prípade občianskeho záujmu vieme takýto krúžok varenia zabezpečiť aj v podvečerných hodinách pre rodičov s deťmi.

Ako môžete vidieť, radi by sme tento novovytvorený priestor maximálne využívali v prospech detí. Hľadáme preto partnera, ktorý by nám pomohol zabezpečiť dostatok potrebných surovín na varenie & pečenia pre tieto projekty. (najmä múka, vajcia, cukor, zelenina a pod.)