Ulice pre naše deti

Projekt Ulice pre naše deti

História projektu:

09.02.2023 Workshop: Občianska participácia
https://dennikn.sk/blog/3249513/workshop-obcianska-participacia/

15.02.2023 Predstavenie zámeru projektu na rade rodičov
Projekt: Ulice pre naše deti (spracovanie projektu + rozpočet) [ZOBRAZIŤ »]

23.02.2023 Stretnutie a predstavenie projektu partnerom
Mgr. Mária Horváthová – riaditeľka školy (štatutárna zástupkyňa školy) vyjadrila predbežný súhlas s realizáciou
Mgr. Ing. Miloš Ihnát. starosta mestskej časti Košice-Sídlisko vyjadril predbežný súhlas s realizáciou

25.02.2023 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
Podaná Žiadosť o dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.Priama podpora – 2023 [Link »]

28.02.2023 Stretnutie a predstavenie projektu partnerom
Ing. Slavomír Pavelčák, PhD. – náčelník mestskej polície, vyjadril predbežný súhlas s realizáciou

06.03.2023 Online diskusia o spolupráci SPOLKA (Zuzana Révészová)
Spolka je kolektív odborníčok v oblasti architektúry a sociológie. Pracujeme na zapájaní verejnosti do inovatívneho mestského plánovania. Spomenutie na rok 2016 a projekt ŠAK Belehradská

13.03.2023 Stretnutie na MČ Ťahanovce
Predloženie projektu na Komisií rozvoja, dopravy a výstavby Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce
Informovanie o projekte so zámerom verejnej participácie a budovania vzťahu detí k verejnému priestoru.