Štrukturovaná kabeláž resp. Elektronická triedna kniha

Štrukturovaná kabeláž resp. Elektronická triedna kniha

ZŠ Belehradská 21, Košice v spolupráci s Radov rodičov chce od nového školského roka 2019 /2020 začať používať „Elektronickú triednu knihu“  pre spustenie je potrebné dokončenie internetovej siete. Je nutné realizovať internetové LAN  pripojenie  15 tried. Potrebný čas aktivít sú 2 poobedia. Bude sa vŕtať, lištovať a krimpovať.

Predpokladaný termín realizácie 21.05.2019 – 22.05.2019 v čase od 13:00 – 20:00 hod.

Registrácia dobrovoľníka >>>