Športová olympiáda

Športová olympiáda

Rada rodičov s cieľom rozvoja pohybových aktivít začala novú aktivitu. Športová olympiáda – snažíme sa aby vzniklo kvalitné podujatie a dlhoročná tradícia na našej škole. Podujatie si vyžaduje množstvo organizačných celý projekt realizujeme v spolupráci s vedením našej základnej školy. Projekt zahŕňa realizáciu športových a sociálnych– s cieľovou skupinou detí a mládeže, zameranou na podporu osobnostného rozvoja detí v oblasti psychomotorickej, sociomorálnej i kognitívnej oblasti.

Ciele projektu:

  • Prostredníctvom naplánovaných športových aktivít podporovať u detí radosť z pohybu, rozvíjať ich základný pohybový fond a viesť deti k zdravému športovému zápoleniu.
  • Rozvíjať základné sociálne kompetencie a to najmä schopnosť – nadväzovať sociálnu interakciu, rozvíjať a udržiavať pozitívne sociálne vzťahy.
  • Formou pohybových aktivít získavať a rozvíjať dôležité kľúčové kompetencie potrebné pri športe a vedieť ich aplikovať aj v reálnom živote.
  • Utvoriť u detí a dospelých pevný základ celoživotného kladného postoja k pohybovým aktivitám a športu a spríjemniť spoločne strávené chvíle s rodičmi a priateľmi školy pri zdravom využití voľného času.

Všetky aktivity, či už športové alebo edukačné sú cielené na zážitok detí. Každé zúčastnené družstvo si odnesie okrem dobrého zážitku aj športové ocenenie.

Organizačný tím:  Marek Fedoročko, Daniela Geletková, Silvia Kekáčová

Prihlásenie RODIČA za DOBROVOĽNÍKA