Športová olympiáda 2024

Športová olympiáda 2024

Dňa 31.5.2024 sa športovým areálom pri ZŠ Belehradská rozliehal smiech a povzbudzovanie stoviek detí. Konal sa totiž ďalší ročník športovej olympiády žiakov ZŠ, ktorú už každoročne organizujú dobrovoľníci z Rady rodičov školy.

Viac ako 700 detí si v 4 rôznych kategóriách zmeralo sily v bežeckých disciplínach, skoku do diaľky, hode na presnosť či hode basketbalkou do koša. Zdravotníci zo SČK predviedli žiakom ukážky prvej pomoci a pre deti na prvom stupni boli pripravené rôzne zábavné prekážkové dráhy. Výsledky boli veľmi tesné a len o jeden jediný bod sa celkovým víťazom stali žiaci zo 4.A triedy.

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali zorganizovať toto podujatie a samozrejme aj miestnej samospráve, ktorá je už pravidelným partnerom tohto nádherného podujatia.