Rekonštrukcia knižnice

Rekonštrukcia knižnice

Milí rodičia, s veľkou radosťou Vás chceme informovať, že znovuotvorenie knižnice pre naše deti v ZŠ Belehradská 21 sa blíži. V spolupráci s manažmentom školy a Knižnicou pre mládež mesta Košice sa nám podarilo tieto priestory knižnice zrekonštruovať.Vymaľovanie a vysprávky stien, namaľovanie radiátorov, nová podlaha, nový nábytok, police a stoličky pre deti, tuli vaky a sedačky, no najmä kopec nových, zaujímavých kníh. Veľké ďakujem patrí p. riaditeľke Horváthovej, p. zástupcovi Semaničovi, p.školníkovi Fogarašovi, p. Halásovej a dobrovoľníkom z radov rodičov: p. Geletkovej, p. Hrabkovskej, p. Szabovi a p. Fedoročkovi. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na tejto krásnej zmene. Veríme, že v nových priestoroch knižnice sa budú deti cítiť príjemne v spoločnosti krásnych a pútavých knižiek.

Rada rodičov školy

foto: Marek Fedoročko