Podpora projektu Letné komunitné kino

Podpora projektu Letné komunitné kino

Dobrý deň, 

rád by som Vás oslovil so žiadosťou o podporu projektu Letného kina na Ťahanovciach, ktoré organizuje naša nezisková organizácia:

Rada rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21 v Košiciach. Nižšie uvádzam prehľad plánovaných premietaných filmov počas prázdnin. V prípade, ak sa rozhodnete podporiť tento projekt, poplatok za premietanie jedného filmu je cca. 80 €. 

Peniaze môžete poslať na bankový účet Rady rodičov školy: 

IBAN: SK77 0900 0000 0004 4761 8018 

Môžete si „adoptovať“ jednotlivé filmy a my pred samotným premietaním filmu zverejníme poďakovanie sponzorom, ktorí umožnili tento filmový zážitok pod holým nebom a pred samotným premietaním zobrazíme aj ich mená, resp. logá. 


Rád by som vás poprosil,

ak podporíte tento projekt, dajte mi vedieť aj emailom na adresu: marek.fedorocko@rrb21.org, aby som vedel pripraviť pred premietaním poďakovanie aj s vaším logom. 


Ďakujeme za pomoc a spoluprácu. 

Marek Fedoročko

podpredseda Rady rodičov školy ZŠ Belehradská 21,

Košice