Plaváreň Ťahanovce

Plaváreň Ťahanovce

Rada rodičov školy v spolupráci s manažmentom školy niekoľko mesiacov pripravovala projektový zámer vybudovania Plavárne v areáli  ZŠ Belehradská 21. 

Už v novembri 2021 sa za prítomnosti mestského poslanca L.Strojného uskutočnila prezentácia zámeru vrátane vizualizácie predstaviteľom mesta Košice.Taktiež sa uskutočnilo viacero stretnutí so Slovenskou plaveckou federáciou a zástupcami orgánov štátnej správy, kde bola prisľúbená aj značná finančná  podpora tomuto zámeru.  Dňa 1.2.2022 sme tento zámer predstavili aj predstaviteľom miestnej samosprávy. 21.2.2022 sa uskutočnilo rokovanie s UHA a predstaviteľmi mesta Košice a miestnej samosprávy, kde UHA prezentovalo svoje výhrady v súvislosti s vybranou lokalitou (chýbajúce parkovisko a prístupová cesta pre motorové vozidlá, svetelné podmienky a zastavanosť zelene). UHA zároveň navrhlo novú lokalitu na výstavbu tohto zámeru na mieste dnešného multifunkčného ihriska (ktoré by sa presunulo nad atletický ovál) a basketbalového ihriska, kde by sa vybudovalo priame napojenie na už existujúcu školskú budovu. 

Ako môžete vidieť vo vizualizácii a jednoduchom náčrte plavárne, pripravovaný zámer ráta s vybudovaním 25m plaveckého bazéna, kde by bolo možné umiestniť 4-6 plaveckých dráh. Táto plaváreň by do 16.00 hod. slúžila najmä žiakom na výučbu plávania a plaveckým krúžkom. Následne by do 18.00 hod. priestory využívali plavecké kluby a vo večerných hodinách a počas víkendu by plaváreň bola k dispozícii aj pre obyvateľov sídliska Ťahanovce. 

Okrem 25m bazéna by sme radi v priestoroch novej plavárne vybudovali aj 2 sauny (suchú a parnú) a taktiež by sme tam radi umiestnili  aj malý bazén na BABY plávanie pre bábätká. Na streche celého objektu (vrátane budovy školy)  by boli osadené solárne panely a na streche plavárne by boli vysadené rozchodníky, tzv zelená strecha.

Aktualizovanú vizualizáciu s umiestnením na novej lokalite, ktorú vybralo mesto Košice doplníme v nasledujúcich mesiacoch, keď už bude k dispozícii Architektonická štúdia s komplexným technickým riešením tejto novej Plavárne Ťahanovce. Ako môžete vidieť počas posledných rokov, Rada rodičov školy podporuje všetky možnosti ako zlepšiť športovú infraštruktúru pre deti a širokú verejnosť na našom sídlisku. Sme presvedčení o tom, že takáto plaváreň by bola obrovským prínosom pre celé sídlisko a najmä pre deti a ich možnosť výučby plávania. 

Je potrebné získať podporu verejnosti pre tento zámer, aby sme spoločne vytvorili pozitívny a produktívny tlak na mesto Košice, aby tento zámer dostal prioritu aj v rámci plánov mesta Košice. 

V prípade akýchkoľvek otázok je možné kontaktovať projektového manažéra, ktorý zastrešuje tento zámer – Mareka Fedoročka, marek.fedorocko@rrb21.org, ktorý Vám veľmi rád podrobne vysvetlí detaily a ďalšie plánované kroky. 


Ďakujeme. 
Rada rodičov školy