Oznam o príjazdovej komunikácii

Oznam o príjazdovej komunikácii

Na príjazdovej komunikácii k hlavnému vchodu ZŠ Belehradská je osadená nová dopravná značka, ktorá obmedzuje vjazd motorových vozidiel ku škole v čase od 7.00 – 8.00 a od 12.00 – 17.00 hod.

V týchto časoch je táto komunikácia určená iba pre chodcov !

Rodičia, ktorí svoje dieťa vozia do školy autom majú možnosť zaparkovať vozidlo na priľahlých parkoviskách pri bytových domoch a odprevadiť svoje dieťa do školy pešo, prípadne ho môžu vysadiť pred dopravnou značkou upravujúcou vstup k základnej škole, odkiaľ prejdú do školy bez možného stretu s motorovým vozidlom.
Mgr. Mária Horváthová riaditeľka školy

zdroj: https://zsbelehradska.sk/oznam-o-prijazdovej-komunikacii/

smacap_Bright