Osvetlenie atletického oválu

Osvetlenie atletického oválu

S veľkou radosťou Vám – obyvateľom Ťahanoviec môžeme oznámiť, že projekt osvetlenia atletického oválu je úspešne ukončený. V prvom rade by sme sa chceli poďakovať ľuďom, bez ktorých by sa to nepodarilo. Pani riaditeľka ZŠ Belehradská 21 – Mária Horváthová, Marcel Fogaraš, Miroslav Špak, Dušan Tomšík a  Slavomír Bojčík. Veľká vďaka patrí aj mestu Košice, ktoré poskytlo finančné krytie tomuto projektu. Veľká vďaka patrí členovi Rady rodičov – Marekovi Fedoročkovi, ktorý tento projekt zastrešoval od jeho prípravy  až po finálnu  realizáciu.

Veríme, že osvetlenie bežeckého oválu je len prvý krok k celkovému osvetleniu športového areálu, aby sme mohli taktiež multifunkčné ihrisko a basketbalové ihrisko využívať aj vo večerných hodinách.

Aj na tomto prípade môžete vidieť, že kde je vôľa tam je cesta a Rada rodičov rada podporí všetky podobné projekty na našej škole. Týmto Vás zároveň chceme požiadať o podporu a darovanie 2% z Vašich daní pre našu organizáciu. Link na tlačivo nájdete na stránke http://rrb21.org/ako-mam-poukazat-2-percenta/ .

Bežcom prajeme mnoho bezpečne odbehnutých kilometrov.