Online deň otvorených dverí

Online deň otvorených dverí

ZŠ Belehradská 21 v Košiciach pozýva  rodičov budúcich prvákov

Na spoločné stretnutie sa môžete prihlásiť na: https://lnk.sk/chc8

            Čo sa dozviete?

Informácie:  

  • o zameraní školy
  • o krúžkovej činnosti
  • o kultúrnych a športových aktivitách
  • o ŠKD
  • o školskej zrelosti
  • o zápise

Na všetky Vaše otázky odpovie vedenie školy, pedagógovia, školská psychologička a špeciálna pedagogička.

                                                                                                                  Tešíme sa na Vás!

zdroj: https://zsbelehradska.sk/7467-2/