Súťaž „Na nový level“

Súťaž „Na nový level“

Aj tento rok je naša škola prihlásená  do súťaže „Na nový level“. A takisto aj tento rok Vás prosíme o pomoc s hlasovaním. Tentoraz je však Sms-ka spoplatnená (10 centov). Hlasovať môžete len 1x denne. Kód našej školy je na obrázku nižšie.

Na nový level

Za každú pomoc ďakujeme.

Viac sa môžete dozvedieť na: https://nanovylevel.sk/

zdroj: https://zsbelehradska.sk/na-novy-level/

https://nanovylevel.sk/