Mikuláš

Mikuláš

Napriek všetkým hygienickým opatreniam, aj tohto roku sa podarilo Mikulášovi a jeho pomocníkom navštíviť žiakov prvého stupňa na ZŠ Belehradská 21 v Košiciach. Priniesol niečo sladké na povzbudenie a aj vitamíny v ovocí ?, no najmä priniesol dobrú náladu a radosť, takže triedami sa niesla hudba a spev ? Najkrajším darom však boli rozžiarené oči a úsmevy na tvárach našich detí.

Krásny predvianočný čas praje Rada rodičov školy.

foto: Marek Fedoročko