Mikuláš 2019

Mikuláš 2019

Vážení rodičia,
Výbor Rady rodičov by Vás rád požiadal o pomoc pri organizovaní akcie Mikuláš 2019. Hľadáme dobrovoľníkov, ktorí pomôžu pripraviť balíčky so sladkým prekvapením pre žiakov na prvom stupni (5.12.2019) a taktiež rodičov, ktorí pomôžu ako dozor pri športových disciplínach v telocvični pre žiakov druhého stupňa (6.12.2019). Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť prostredníctvom formuláru na web stránke Rady rodičov: www.rrb21.org alebo priamo na mail: stefania.pcolova@rrb21.org.

Marek Fedoročko
zástupca Rady rodičov