Letné kino 2023

Letné kino 2023

Rada rodičov školy v spolupráci s manažmentom školy aj tento rok zorganizovali už 3 ročník Letného kina na Ťahanovciach, ktoré sa každý piatok konal v areáli školy ZŠ Belehradská 21. 

Týmto projektom sa snažíme podporiť komunitný rozvoj a kultúrny spôsob trávenia voľného času v spoločnosti kamarátov a rodiny priamo v školskom areáli, čím vzniká pozitívne vnímanie tohto územia, kde sa dá nielen športovať, ale aj zažiť množstvo kultúrnych zážitkov. 

Tohto roku sa odpremietalo 10 nádherných rozprávok a veľmi nás teší stúpajúci trend návštevnosti tohto podujatia (tohto roku bola priemerná účasť cez 120 divákov / film). Obrovské ďakujem patrí našim partnerom, ktorí nám svojou finančnou podporou pomohli realizovať tento projekt:  Košický samosprávny kraj v rámci grantovej schémy a podpory Kultúrneho leta na Ťahanovciach ako aj Mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. 

Obrovské ĎAKUJEM patrí aj dobrovoľníkom, ktorí každý týždeň pre Vás organizačne zastrešili premietanie. 

Dúfame, že sa rozprávky deťom páčili a že si tieto piatkové filmové večery pod hviezdami užili spolu so svojimi rodičmi a kamarátmi. Pevne veríme, že sa nám podarí získať podporu aj na ďalší rok a v tomto krásnom projekte budeme pokračovať aj počas ďalšieho leta.