Kúzelná fyzika

Kúzelná fyzika

14.2.2019 na Valentína mali žiaci druhého, štvrtého, ôsmeho a deviateho ročníka zaujímavý deň. Na pozvanie Rady rodičov školy k nám na našu školu po prvýkrát zavítala Kúzelná fyzika.  Michal Figura, popularizátor fyziky na Slovensku umožnil žiakom spoznať taje a „kúzla“ s magnetom, vodou, elektrikou, levitáciou, odstredivou silou a pod. Jeho triky deti zaujali, ruky mali stále hore a oči otvorené od úžasu.  Kiežby sa dala fyzika, ale aj iné predmety učiť takouto zábavnou formou každý deň. Veríme, že táto spolupráca bude pokračovať a s Mišom a jeho „čarami“ sa uvidíme najneskôr o rok, aby aj žiaci zo zvyšných tried mohli zažiť podobné zážitky.  Ďakujeme členovi Rady rodičov – Marekovi Fedoročkovi, ktorý tento projekt zabezpečil a organizačne zastrešoval a taktiež manažmentu školy za ich podporu a spoluprácu. 

Rada rodičov školy

Link na Kúzelnú fyziku: http://kuzelnafyzika.sk/https://www.youtube.com/watch?v=DlqpBm__H_A

Link na článok o Kúzelnej fyzike na stránke školy: https://zsbelehradska.sk/kuzelna-fyzika/