Kúzelná fyzika

Kúzelná fyzika

Rok sa s rokom zišiel a Michal Figura, popularizátor fyziky, opäť zavítal na našu školu. Rada rodičov dodržala svoj sľub a umožnila aj zvyšným žiakom školy vidieť jeho „kúzelnú“ show o fyzikálnych javoch, ktoré sú všade okolo nás. Tentokrát si jeho predstavenie užili žiaci druhého, štvrtého, šiesteho a siedmeho ročníka, o čom svedčia fotky plné úsmevu, zápalu a nadšenia. Táto interaktívna ukážka fyzikálnych zákonov zábavnou formou  učí deti vnímať fyziku v jej jednoduchej a zrozumiteľnej forme pomocou hry a osobného zapojenia sa. Deti si tento deň užili a už sa tešia na ďalšie ukážky trikov z Kúzelnej fyziky 2. Celé podujatie zorganizovala Rada rodičov školy ako alternatívnu podporu vzdelávacieho procesu detí a veľké ďakujem patrí nášmu členovi Marekovi Fedoročkovi a manažmentu školy, ktoré toto podujatie pre naše deti pripravili.  

Rada rodičov školy 

Link na Kúzelnú fyziku: http://kuzelnafyzika.sk/  

Minuloročná kúzelná fyzika http://rrb21.org/kuzelna-fyzika/