Kreatívne remeselné dielničky

Kreatívne remeselné dielničky

Dňa 1.9.2023 v poobedňajších hodinách sa v areáli ZŠ Belehradská uskutočnila milá akcia pre deti, mládež a dospelých – Kreatívne remeselné dielničky, kde si mohli ľudia vyrobiť pod dozorom profesionálnych lektoriek vlastný prútený košík alebo rôzne drôtené šperky. Počasie ako aj nálada bola vynikajúca a vytvorené dielka len potvrdzujú, že talentovaných a šikovných ľudí je na našom sídlisku neúrekom. 

Obrovské ĎAKUJEM patrí Košickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu tohto podujatia v rámci projektu Kultúrne leto na Ťahanovciach, lektorkám z teamu pod vedením Silvie Lukačinovej https://tvorenieaucenie.webaster.sk/ a dobrovoľníkom z radov Rady rodičov školy, ktorí celé toto podujatie organizačne pripravili. 

Veľmi radi by sme v takýchto aktivitách pokračovali aj počas ďalších prázdnin, pretože je veľmi veľa kreatívnych a remeselných činností, ktoré by mohli byť pre deti a mládež na našom sídlisku zaujímavé.