Kontakt

Predseda – štatutár : Alexandra Čavarová

Podpredseda : Daniela Geletková, Marek Fedoročko
Hospodár : Marcela Bačová
Predseda revíznej komisie : Jana Vlková
Tajomník : Hrabkovská Jana

Členovia RR : Andrášiková Viktória,Ďuricová Jacqueline, Farkašová Andrea,  Július Szabó, Lucia Bodnárová, Marián Feňovčík, Slavomír Čuchta, Miroslava Capuličová, Alexandra Čavarová, Jana Vlková, Renáta Boldocká, Milena Závacká, Kvetoslava Lévaiová, Eugen Molnár