Kontakt

Predseda – štatutár : Alexandra Čavarová

Podpredseda : Daniela Geletková, Marek Fedoročko
Hospodár : Martina Šrámková
Predseda revíznej komisie : Jana Vlková
Tajomník : Mária Šimaľová

Členovia RRŠ : Lenka Kiselová, Milena Závacká, Agáta Bergou, Anna Petrašková, Slavomír Čuchta, Zuzana Novysedláková, Peter Takáč, Richard Kováč, Marián Feňovčík, Zuzana Kotianová, Erika Halásová, Jana Hrabkovská, Zlatica Miňová, Iveta Vajdová, Štefan Kondáš, Lucia Hrabčáková, Katarína Maťašovská, Štefánia Pčolová, Adriana Šudíková, Janette Takáčová, Jozefína Makó, Martina Výrostková, Peter Vrábel, Eugen Molnár