Grant na podporu športu a športovej výbavy

Grant na podporu športu a športovej výbavy

Rada rodičov školy vypracovala projekt na získanie grantu na podporu športu a nákup športovej výbavy. Podarilo sa nám v tomto grante uspieť a pre deti zakúpiť nasledovné veci v celkovej hodnote 3.700 € :

 • Volejbalové lopty s volejbalovou sieťou
 • florbalové loptičky
 • bedmintonové košíky
 • kettlebely
 • medicimbaly
 • drevené gymnastické palice
 • jednoručné činky
 • švédsku bedňu
 • gymnastické kladiny a odrazové mostíky
 • atletické štartovacie bloky
 • vybavenie na nový teamový šport – Ringette.      

Radi by sme sa poďakovali katedre telesnej výchovy, ktorá zadefinovala potreby športových pomôcok, p. Marcele Bačovej a  Petrovi Vrábelovi za získanie grantu, manažmentu školy za spoluprácu a p. Marekovi Fedoročkovi, ktorý tento projekt zastrešil a zabezpečil požadované športové potreby. Samostatné veľké ĎAKUJEM patrí Úradu vlády SR, ktorý vo významnej miere poskytol finančné zdroje na tento projekt. 

Veríme, že aj takýmto spôsobom sa zvýši možnosť športového pohybu našich detí. 

Ďakujeme. 

Rada rodičov školy   

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019, podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy.