Doplnenie stolnotenisových stolov do petangového areálu

Doplnenie stolnotenisových stolov do petangového areálu

Milí rodičia a susedia – ťahanovčania,

s radosťou Vám oznamujeme, že od 8.4.2022 je možné využívať v rámci nového športového areálu už nielen Petangové ihrisko, ale aj 2 nové exteriérové ping-pongové stoly. Sady petangových gúľ sú k dispozícii na vrátnici v škole do 18.00 hod. po zložení zábezpeky 20 € a je možné si ich nechať aj cez noc. Taktiež budú k dispozícii aj ping-pong.sety, ktoré si môžu občania požičať.  

Udržiavajme tieto nové športoviská v poriadku tak, aby nám a našim deťom mohli slúžiť na športovanie ešte niekoľko rokov. 

Tento zámer na vybudovanie nových športovísk sa podarilo realizovať najmä vďaka odhodlaniu a ochote dobrovoľníkov z radov rodičov pod koordinačnou taktovkou p. Fedoročka M. Veľká vďaka patrí aj naším partnerom, ktorý tento projekt finančne podporili:  Fond zdravia mesta Košice, MČ Sídlisko Ťahanovce, Mesto Košice prostredníctvom Dobrovoľníckeho grantu a  samotnej Rade rodičov školy ako investorovi tohto projektu.  

Ďakujeme.

Rada rodičov