Dobrovoľnícky deň 2024

Dobrovoľnícky deň 2024


V závere školského roka sa uskutočnila dobrovoľnícka aktivita, ktorú organizovala Rada rodičov školy a spoločnosť Tatra Banka. Maľovali sme čo sa dalo a tak skrašlovali naše okolie.

Ďakujeme všetkým účastníkom dobrovoľnej brigády, deťom, ich rodičom, učiteľom ako aj susedom, ktorí len prišli pomôcť pre dobrý pocit. Taktiež by sme radi poďakovali kolektívu z Tatry banky, ktorý si vybral našu školu a prišli nám pomôcť s maľovaním oplotenia a ďalšími potrebnými činnosťami.

Teší nás, že počet účastníkov týchto dobrovoľníckych aktivít pomaličky rastie.