Dobrovoľnícke aktivity

Dobrovoľnícke aktivity

Dobrovoľnícke aktivity v ZŠ Belehradská 21

V máji a júni 2022 sa uskutočnilo niekoľko dobrovoľníckych aktivít, ktoré organizovala Rada rodičov školy. Maľovali sme steny školy, plot, vysádzali zeleň a upravovali okolie našej školy. Taktiež sme vytvárali komunitnú záhradku v Átriu školy a v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom KSK sme vytvorili aj dažďovú záhradu a vysadili zeleň popri chodníku vedúcemu k vstupu do školy.

Ďakujeme všetkým účastníkom týchto dobrovoľníckych brigád, deťom, ich rodičom, učiteľom ako aj susedom, ktorí len prišli pomôcť pre dobrý pocit. Taktiež by sme radi poďakovali kolektívu z Tatry banky, ktorý si už druhýkrát vybral našu školu a prišli nám pomôcť s maľovaním oplotenia a ďalšími potrebnými činnosťami.

Teší nás, že počet účastníkov týchto dobrovoľníckych aktivít pomaličky rastie a že naše projekty podporuje aj samospráva mesta Košice poskytnutím finančných prostriedkov z Dobrovoľníckeho grantu na nákup farieb, materiálu a iných potrebných pomôcok.

Rada rodičov školy