Dobrovoľnícke aktivity

Dobrovoľnícke aktivity

V závere školského roka 2023 sa uskutočnilo niekoľko dobrovoľníckych aktivít, ktoré organizovala Rada rodičov školy. Maľovali sme plot, vysádzali zeleň a upravovali okolie našej školy. Taktiež sme obnovili komunitnú záhradku v Átriu školy a v spolupráci s Dobrovoľníckym centrom KSK sme obnovili aj dažďovú záhradu.

Ďakujeme všetkým účastníkom týchto dobrovoľníckych brigád, deťom, ich rodičom, učiteľom ako aj susedom, ktorí len prišli pomôcť pre dobrý pocit. Taktiež by sme radi poďakovali kolektívu z Tatry banky, ktorý si už druhýkrát vybral našu školu a prišli nám pomôcť s maľovaním oplotenia a ďalšími potrebnými činnosťami.

Teší nás, že počet účastníkov týchto dobrovoľníckych aktivít pomaličky rastie a že naše projekty podporuje aj samospráva mesta Košice poskytnutím finančných prostriedkov z Dobrovoľníckeho grantu na nákup farieb, materiálu a iných potrebných pomôcok.

Rada rodičov školy