Chodník ku ZŠ Belehradská

Chodník ku ZŠ Belehradská

Rada rodičov dostala podnet na riešenie kolíznej situácie medzi chodcami a autami. Na prístupovej ceste smerom ku ZŠ Belehradská21 , Košice. Tento problém sme začali riešiť s verejnými orgánmi. Po niekoľkých stretnutiach sme sa dopracovali k možnému riešeniu. Predloženie finálnej štúdie zo strany Mesta Košice je 05/2019.

Navrhovane riešenie:

Vytvorenie vjazdu vozidiel zdola smerom hore k skole po chodníku a odstavnej plochy, kde môžu auta zaparkovať na vyloženie deti.

* Obmedzenie vjazdu aut od Juhoslovanskej 3 smerom hore k Juhoslovanskej 5

* Obmedzenie možnosti odbočenia aut  doprava smerom k skole pri jazde od Juhoslovanskej 5 smerom dole k Juhoslovanskej 3

* Vybudovanie chodníka popri plote (rozšírený až do časti súčasného chodníka), ktorý bude mat šírku 2,6m a bude oddelený od súčasného chodníka po ktorom budú jazdiť auta malým zábradlím.

* Rozšírenie parkoviska pod Juhoslovanskou 5 na ľavej strane o 2 m do šírky, aby tam mohli bez problémov parkovať auta šikmým spôsobom a nezasahovať tak do cesty.