Pomoc a podpora

Vyhlásenie 2023 editovateľné

Darujte nám 2%

Vážení rodičia a priatelia školy, 

srdečne Vám ďakujeme za to, že ste 2%  zo svojich daní aj v minulom roku prispeli na činnosť Rady rodičov  školy  pri  ZŠ  Belehradská. (www.rrb21.org)

Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získala, boli plne využité na:

 • inštaláciu basketbalových košov s doskami a novou konštrukciou
 • organizáciu športových (Športová olympiáda, Deň zdravia a športu) a kultúrnych podujatí v škole (Mikuláš, Letné kino), rôzne súťaže a besiedky …
 • rekonštrukciu Átria (terénne úpravy, oprava steny, rekonštrukcia schodísk, vybudovanie terás vrátane dlažby, maľovanie a pod.)
 • rekonštrukciu a modernizáciu knižnice
 • rekonštrukciu kuchynky pre deti
 • inštaláciu nových hygienických zariadení (dávkovačov mydla, toaletného papiera a pod.) do zrekonštruovaných toaliet
 • organizáciu tvorivých dielní, akcií Vitaj leto a Vitaj škola
 • realizácia komunitnej a dažďovej záhrady
 • zriadenie petangového a pingpongového ihriska
 • maľovanie oplotenia školy – dobrovoľnícky deň
 • inštalácia posilňovacích strojov do FIT parku

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane za rok 2023  na prijímateľa:

Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice

Belehradská 21, 040 13 Košice

Právna forma: občianske združenie

IČO: 45008655

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne najneskôr do 25.4.2024.

Budeme radi, ak sa rozhodnete informácie o nás a našej činnosti podať ďalej Vašim priateľom, známym, kolegom. Viac detailov o našej činnosti nájdete na web stránke: www.rrb21.org alebo facebook stránke: https://www.facebook.com/rrb21.org  

Ak sa rozhodnete takouto formou pomôcť škole a našim deťom v nej, je potrebné postupovať viď príloha:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

 1. Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
 2. Po ročnom zúčtovaní požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
 3. Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) zaplatenej dane“. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a           získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane
 4. Obidve tlačivá doručte do 30.4.2024 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne do 25.4.2024. Škola následne zabezpečí hromadné podanie na Daňové úrady.

B. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

 1. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane. Príslušné kolónky vyplňte našimi údajmi uvedenými nižšie. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane“ nepodávate, nakoľko potrebné informácie ste uviedli v daňovom priznaní.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš Daňový úrad v lehote do 31.3.2024.

C.Právnické osoby.

Platí postup uvedený v bode B. Právnická osoba však môže poukázať 1,5 alebo 2% z dane za rok 2023 a to:

 1. a) ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do  31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na  verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z  dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 2. b) ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do vyššie uvedeného  termínu DAROVALA financie vo výške min.0,5% z dane na verejnoprospešný účel,        tak môže poukázať 2% z dane -označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Veríme, že aj Váš príspevok môže pomôcť rastu a kvalite našej školy.

Vopred Vám zaň úprimne ďakujeme.                                             

Ako nás môžete podporiť

Finančné zdroje na prevádzku a aktivity v réžii Rady rodičov školy získavame z vlastných zdrojov, od sponzorov, od darcov, z grantov a dotácií.

Vďaka Vašim darom a príspevkom vieme zabezpečiť kontinuálnu podporu projektov zameraných na obnovu a budovanie podnetného prostredia pre štúdium i šport pre deti a mládež navštevujúce základnú školu a obyvateľov, ktorí taktiež využívajú okolie a areál školy a verejných priestorov v jej blízkom okolí, ako aj na ošetrenie a výsadbu zelene, na realizáciu kultúrnych a športovo – zábavných podujatí nielen pre žiakov školy.

Ak sa Vám páči naša práca, ktorej výsledky môžete vidieť na našej webovej stránke www.rrb21.org a na našej Facebook stránke https://www.facebook.com/rrb21.org/, tak nás prosím podporte.

číslo účtu: SK7709000000000447618018

do poznámky pre prijímateľa uveďte „DAR“

QR kód

Za vašu dôveru, podporu a pomoc vám zo srdca ďakujeme.