Zloženie

Predseda – štatutár : Peter Vrábel

Podpredseda : Alena Jakubčáková, Jana Vlková
Hospodár : Marcela Bačová
Predseda revíznej komisie : Szabová Zuzka
Tajomník : Šimko Ján

Členovia RR : Pčolová Štefánia, Droppová Marcela, Marek Fedoročko, Jana Vlková, Petronela Blandónová, , Monika Demjanovičová, Ján Cáfal, Jana Hološová, Maja Miklošová Branislav Bodó,
Milena Závacká, Renáta Boldocká, Katarína Maťašovská, Kvetoslava Lévaiová, Slávka Mičeková.