Ako mám poukázať 2% z dane?

Darujte nám 2%

Vážení rodičia a priatelia školy, 

srdečne Vám ďakujeme za to, že ste 2%  zo svojich daní aj v roku 2018 prispeli na činnosť Rady rodičov  školy  pri  ZŠ  Belehradská.

Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získala, boli plne využité na:

 • vybavenie multimediálnych učební,
 • učebné pomôcky na výučbu jazykov, matematiky
 • príspevok na športové a kultúrne podujatia v škole

 (MDD, Mikuláš, karneval, besiedky, súťaže..)

 

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane za rok 2018  na prijímateľa:

Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice

Belehradská 21, 040 13 Košice

Právna forma: občianske združenie

IČO: 45008655

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne do 29.4.2019.

Budeme radi, ak sa rozhodnete informácie o nás a našej činnosti podať ďalej Vašim priateľom, známym, kolegom. Ak sa rozhodnete takouto formou pomôcť škole, je potrebné postupovať viď príloha:

Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

 1. Do 15.2.2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania
 2. Po ročnom zúčtovaní požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
 3. Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) zaplatenej dane“. Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a             získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018    dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane
 4. Obidve tlačivá doručte do 30.4.2019 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne do 29.4.2019. Škola následne zabezpečí hromadné podanie na Daňové úrady.Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

 1. V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane. Príslušné kolónky vyplňte našimi údajmi uvedenými nižšie. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní    sumy 2% zaplatenej dane“ nepodávate, nakoľko potrebné informácie ste uviedli            v daňovom priznaní.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš Daňový úrad v lehote do 31.3.2019.

Právnické osoby.

 1. Platí postup uvedený v bode B. Právnická osoba však môže poukázať 1,5 alebo 2% z dane za rok 2018 a to:
 2. a) ak právnická osoba(firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového             priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do             3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na             verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže         poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z       dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 3. b) ak právnická osoba(firma) v roku 2018 až do vyššie uvedeného             termínu DAROVALA financie vo výške min.0,5% z dane na verejnoprospešný účel,    tak môže poukázať 2% z dane -označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane –VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Veríme, že aj Váš príspevok môže pomôcť rastu a kvalite našej školy.

Vopred Vám zaň úprimne ďakujeme.