Ako mám poukázať 2% z dane?

Vyhlasenie 2020 editovateľné

Darujte nám 2%

Vážení rodičia a priatelia školy, 

srdečne Vám ďakujeme za to, že ste 2%  zo svojich daní aj v roku 2019 prispeli na činnosť Rady rodičov  školy pri ZŠ Belehradská. (www.rrb21.org

Finančné prostriedky, ktoré naša škola touto formou získala, boli plne využité na:

 • nákup basketbalových košov s doskou a novou konštrukciou
 • učebné pomôcky na výučbu jazykov 
 • organizáciu športových a kultúrnych podujatí v škole ako napríklad Športová olympiáda, MDD, Mikuláš, Karneval pre I. stupeň, plavecký a lyžiarsky výcvik, rôzne besiedky a súťaže…
 • prípravu projektov na rekonštrukciu Átria, osvetlenie atletického oválu. 

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie finančnej čiastky formou poukázania 2% z dane za rok 2019  na prijímateľa:

Rada rodičov školy pri Základnej škole Belehradská 21, Košice 

Belehradská 21, 040 13 Košice

Právna forma: občianske združenie

IČO: 45008655

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne najneskôr do 29.4.2020.

Budeme radi, ak sa rozhodnete informácie o nás a našej činnosti podať ďalej Vašim priateľom, známym, kolegom. Viac detailov o našej činnosti nájdete na web stránke: www.rrb21.org.  Ak sa rozhodnete takouto formou pomôcť škole, je potrebné postupovať následovne:

A. Zamestnanci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovnáva zamestnávateľ.

 • Do 15.2.2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.
 • Po ročnom zúčtovaní požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“.
 • Vypíšte priložené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% (3%) zaplatenej dane“. Ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane
 • Obidve tlačivá doručte do 30.4.2020 na Daňový úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Tieto tlačivá je možné doručiť aj do školy v termíne do 29.4.2020. Škola následne zabezpečí hromadné podanie na Daňové úrady.

B. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami.

 • V daňovom priznaní sú uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) dane. Príslušné kolónky vyplňte našimi údajmi uvedenými nižšie. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane“ nepodávate, nakoľko potrebné informácie ste uviedli v daňovom priznaní.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš Daňový úrad v lehote do 31.3.2020.

C. Právnické osoby.

Platí postup uvedený v bode B. Právnická osoba však môže poukázať 1,5 alebo 2% z dane za rok 2019 a to:

 • a) ak právnická osoba(firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 3.2020) NEDAROVALAfinancie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
 • b) ak právnická osoba(firma) v roku 2019 až do vyššie uvedeného termínu DAROVALAfinancie vo výške min.0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane -označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane –VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Veríme, že aj Váš príspevok môže pomôcť rastu a kvalite našej školy.

Vopred Vám zaň úprimne ďakujeme.                                             

RADA RODIČOV